Bazénová chemie | Výroba a prodej chemikálií

Přípravky pro úpravu vody v jezírkách

Péče o vodu v koupacím nebo okrasném jezírku je velmi komplexní problematikou, proto hned úvodem je nutno říci, že najít univerzální recept na bezproblémový chod jezírka by bylo velmi obtížné. Základní pilíř kvality vody v budoucím jezírku je stavěn již při plánování, projekci a budování jezírka, kdy je nutno zohlednit všechny existující faktory, které budou ovlivňovat biologické, fyzikální a chemické parametry vody.

Firma Proxim vyrábí a na trh dodává bioenzymatické přípravky PROJEZÍRKA®, která patří k nejkvalitnějším produktům na trhu. Při péči o vodu v jezírku bychom vždy měli brát v úvahu, že se jedná o biologický systém vzájemně provázaných procesů, kdy každý nepřiměřený zásah může narušit velmi křehkou rovnováhu, kterou si tento přírodní systém budoval někdy i řadu let. Zároveň je pravdou, že pokud budeme uvážlivě a dle předepsaných instrukcí používat biologické nebo i chemické přípravky, podaří se nám docílit vyšší kvality vody a účinnější prevence vzniku problémů a jejich následného řešení.

Technický list