Bazénová chemie | Výroba a prodej chemikálií

Vybudovat z ničeho něco, například úspěšnou a fungující firmu, a to jen díky vlastnímu nadšení a zkušenostem, není vůbec jednoduché. Cílem zakladatelů společnosti PROXIM s.r.o. nebylo rychlé zbohatnutí, ale postupné budování dlouhodobě prosperující firmy v náročné oblasti podnikání-výrobě a distribuci chemických látek a přípravků. Počátkem 90. let byly pro vznik takové firmy relativně příznivé podmínky, neboť stávající výrobci a dodavatelé chemikálií procházeli složitou privatizací a nebyli schopni včas reagovat na požadavky trhu.

Hlavní mezníky

 • březen 1992 - založení firmy, RNDr. Jan Kroupa, CSc., je jedním ze spoluzakladatelů
 • 1993 - získání kanceláře, přijetí prvního zaměstnance, v pronajatých prostorách vyrobeny první výrobky
 • 1994 - koupě areálu v Rybitví, jeho rekonstrukce, zahájení distribuce chemikálií pro mlékárny a pivovary
 • 1995 -1999 - rychlý nárůst obratů za zboží i výrobky, ale na druhou stranu i problémy způsobené nezaplacenými fakturami zkrachovalých odběratelských firem
 • 1999 - získání certifikátu ISO 9001:1998
 • 2000 - firma dodává své výrobky všem významným velkoobchodům drogerie a barev
  • zahájení výroby a prodeje bazénových chemikálií
 • 2004 - se vstupem do EU zahájení výroby bazénových chemikálií určených na export do 7 zemí na základě kontraktu s významnou německou firmou
 • 2006 - zahájení vlastního exportu nové řady bazénových přípravků do Německa a Rakouska
  • zahájení dlouhodobé spolupráce s kanadskou firmou NVIRON BIOSOLUTION v oblasti enzymatických a bakteriálních přípravků
 • prosinec 2007 - jediným majitelem firmy Proxim se stává RNDr. Jan Kroupa, CSc., jednateli firmy jsou RNDr. Jan Kroupa, CSc., a Ing. Jan Kroupa, Ph.D.
 • 2008 - 2012 - stabilizace pracovního týmu a spolupracujících externích odborníků v oblasti řízení jakosti, legislativy, daňového poradenství, přepravy nebezpečných látek, marketingu, překladatelských činností
  • uvedení na trh ucelené řady přípravků pro úpravu vody v jezírkách
  • rozšíření počtu zákazníků v ČR i v zahraničí
  • zkvalitňování marketingových činností, budování image firmy, využívání moderních informačních a komunikačních prostředků
 • březen 2012 - firma oslavila 20 let své existence za účasti hostů z ČR i zahraničí
 • červen-srpen 2013 - rekonstrukce a přístavba výrobního objektu společnosti PROXIM s.r.o. v Rybitví spolufinancována z Operačního programu podnikání a inovace program Nemovitosti
 • září 2013 - změna sídla společnosti do nově zrekonstruovaných prostor v Rybitví
 • listopad 2013 - Jan Kroupa ml. se stává spolumajitelem společnosti

Současnost

Výroba a distribuce chemických látek a přípravků je nesmírně náročným oborem, zvláště pak tehdy, jsou-li výrobky určeny i pro vyspělé zahraniční trhy. Vysoká kvalita dodávaných výrobků, zajištění náročných legislativních podmínek platících pro výrobu a skladování chemických látek a přípravků, splnění ekologických podmínek, spolehlivost a pružnost dodávek jsou v náročném konkurenčním prostředí samozřejmostí. Situace je o to složitější u menších firem, které musí všechny tyto požadavky splnit při omezeném počtu pracovníků.

V současné době společnost PROXIM s.r.o. disponuje jak stabilizovaným týmem pracovníků, tak externích spolupracovníků, kteří jsou schopni veškeré výše uvedené podmínky beze zbytku plnit. Další cennou devizu společnosti tvoří skupina dlouhodobých zákazníků, kteří jsou našimi obchodními partnery pět i více let. Patří mezi ně významné české společnosti Mlékárna Hlinsko, pK Solvent, Nohel Garden, BaL Praha, BWS Přerov, ale i významné nadnárodní společnosti DuPont, PEPSICO či Coca Cola. Společnost si však velmi váží i těch nejmenších odběratelů, včetně zákazníků e-shopu.

V roce 2012 společnost PROXIM s.r.o. vyrobila více než 400 tisíc výrobků, které dodala do ČR, SR, Německa, Rakouska, Švýcarska, Ruska, Litvy, Maďarska, Polska, Finska a na Ukrajinu. V rámci distribuční činnosti bylo zákazníkům v ČR dodáno více než 1000 tun chemikálií. Díky pozornosti, která je neustále věnována jak kvalitě výroby, tak i uspokojování potřeb zákazníků, firma za celý rok 2012 obdržela jen 8 menších reklamací, hodnota reklamovaného zboží činila pouze 0,07% obratu.

Velmi cenná je spolupráce s kanadskou firmou NVIRON BIOSOLUTIONS, která zajišťuje společnosti PROXIM s.r.o. zdroj kvalitních surovin pro výrobu enzymatických a bakteriálních přípravků, které odpovídají nejnovějším trendům světového vývoje v této oblasti.

Budoucnost

Po doplnění pracovního týmu o další perspektivní pracovníky a po celkové rekonstrukci výrobního a skladového areálu, která se uskuteční v létě 2013 s využitím prostředků získaných z dotačního programu EU „NEMOVITOSTI“, budou vytvořeny veškeré podmínky pro rozvoj společnosti do roku 2020 v perspektivním oboru chemických, enzymatických a bakteriálních přípravků. Vysoká kvalita výroby a spokojený zákazník jsou hlavními body naší filozofie i v budoucnosti.